Chức danh

Vị trí Phòng Ban Địa Điểm Làm Việc Thời Gian Nộp Hồ Sơ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Nam Thiên Long Thành phố Hồ Chí Minh 22-03-2022 - 31-05-2022
NHÂN VIÊN QC KHUỖN MẪU Nam Thiên Long Thành phố Hồ Chí Minh 22-03-2022 - 08-04-2022
NHÂN VIÊN CHẾ TẠO (GIA CÔNG CƠ KHÍ) Nam Thiên Long Thành phố Hồ Chí Minh 22-03-2022 - 03-04-2022
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (CHẾ TẠO MÁY) Nam Thiên Long Thành phố Hồ Chí Minh 22-03-2022 - 02-04-2022
NHÂN VIÊN ĐIỆN-TỰ ĐỘNG Nam Thiên Long Thành phố Hồ Chí Minh 22-03-2022 - 09-04-2022
IT NETWORK Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh 22-03-2022 - 31-05-2022
NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 10-03-2022 - 31-03-2022
NHÂN VIÊN DỰ ÁN Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Thành phố Hồ Chí Minh 10-03-2022 - 31-03-2022
NHÂN VIÊN MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI Mua Hàng Thành phố Hồ Chí Minh 22-03-2022 - 30-04-2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ MỸ THUẬT Nghiên cứu và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 10-03-2022 - 31-03-2022
CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN PHÂN PHỐI NGOÀI (SBU SPECIALIST) Kinh doanh thị trường nội địa Thành phố Hồ Chí Minh 10-03-2022 - 31-03-2022
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Kế toán Quản trị Thành phố Hồ Chí Minh 10-03-2022 - 31-03-2022
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP Kiểm soát chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh 09-03-2022 - 31-03-2022
NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ Chuỗi Cung Ứng Thành phố Hồ Chí Minh 09-03-2022 - 31-03-2022
NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH & ĐỊNH CHUẨN Kiểm soát chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh 09-03-2022 - 31-03-2022
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH TRADE MT (NHÀ SÁCH & B2B) Phát triễn năng lực đội ngũ bán hàng Thành phố Hồ Chí Minh 09-03-2022 - 31-03-2022
CHUYÊN VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ Sáng tạo tăng trưởng Thành phố Hồ Chí Minh 09-03-2022 - 31-03-2022
CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CẢI TIẾN Tuân thủ & Quản trị chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh 09-03-2022 - 31-03-2022
NHÂN VIÊN NHÂN ĐIỀU PHỐI Chuỗi Cung Ứng Thành phố Hồ Chí Minh 09-03-2022 - 31-03-2022