Hệ thống quản trị tích hợp

Tự động hóa

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh: có nhiều hoạt động đã thay đổi, đổi mới để phù hợp với trạng thái thị trường và việc nâng cao tỷ lệ tự động hóa trong nhà máy cũng có nhiều thay đổi, cuối năm 2020 tỷ lệ tự động hóa của nhà máy Nam Thiên Long đã nâng lên 78,23% so với 77% vào cuối năm 2019.

CÔNG NGHỆ XANH


Ngay từ khi mới thành lập, Thiên Long đã đặt yếu tố XANH lên hàng đầu khi áp dụng hệ thống xử lý nước thải đúng quy chuẩn, không gây ô nhiễm môi trường,và hệ thống thiết bị máy móc tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu.

Thiên Long đã đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 198,4 Kwp vào sử dụng từ tháng 02/2018. Hệ thống điện năng lượng mặt trời này tạo ra khoảng 252,107 Kwh/năm (trung bình mỗi tháng hệ thống tạo ra 21,009 Kwh), giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiêu thụ điện, giảm thải ra môi trường khoảng 221 tấn khí CO2/năm, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nền kinh tế xanh.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Để đảm bảo chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, Thiên Long áp dụng một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt xuyên suốt toàn chuỗi cung ứng: từ việc hỗ trợ và kiểm soát chất lượng tại các nhà máy cung ứng, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm soát chất lượng trên từng công đoạn sản xuất, kiểm soát chất lượng thành phẩm, kiểm soát việc bảo quản, lưu trữ và trưng bày sản phẩm tại kho Thiên Long, tại các kho của nhà phân phối và tất cả các điểm bán trên toàn bộ kênh phân phối.

Chứng chỉ ISO

Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025: 2017

Kiểm soát năng lực của Phòng thí nghiệm để đảm bảo độ chính xác về kết quả thử nghiệm

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng, đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu, quá trình sản xuất và thành phẩm

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu luật pháp

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – ISO 45001 :2018

Xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu luật pháp

Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA 8000:2014

Kiểm soát lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, tiểu lương, giờ làm việc, chính sách chế độ, an toàn lao động

Chứng nhận ICTI về tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội trong ngành đồ chơi trẻ em.

Đảm bảo đồ chơi được sản xuất trong môi trường an toàn và nhân đạo