Thành tựu & Chứng nhận

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

  • Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
  • Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
  • Top 40 Công ty Văn phòng phẩm có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất thế giới
  • Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia
  • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
  • Hàng Việt Nam chất lượng cao 2020

CÁC GIẢI THƯỞNG