Chính sách tích hợp

"Với định hướng dẫn đầu thị trường về văn phòng phẩm tại Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long cam kết"

  • 1 Cung cấp bút viết, dụng cụ văn phòng, dụng cụ học sinh và dụng cụ mỹ thuật với chất lượng cao và ổn định cho khách hàng đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.
  • 2 Tuân thủ yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế
ISO/IEC 17025: 2017
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001 :2018
SA 8000:2014
Chứng nhận ICTI
ISO 13485:2016
  • 3 Tạo dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo an ninh, vệ sinh lao động, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và tai nạn lao động trong khả năng, trình độ công nghệ và nguồn lực có thể.