Sứ mệnh & Tầm nhìn
Thien Long group

Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.

Thien Long group

Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.

Thien Long group

Tiên phong: Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp tiến của người tiêu dùng.

Tâm huyết: Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Công bằng: Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác.

Trung thực: Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt động và giao dịch.

Nhân văn: Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần nhân ái, nhân văn.