Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm Vật liệu Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 02-01-2019 28-02-2019
Nhân Viên Đo Kiểm Chất Lượng (QC cơ khí) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 27-12-2018 31-01-2019
Nhân Viên Gia Công - Hàn Tig Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 15-01-2019 28-02-2019