Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Gia Công - Phay Cơ Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 20-02-2017 31-03-2017
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (Làm việc tại KCN Long Thành) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng Nam Định 05-01-2017 30-05-2017
Nhân viên Kiểm soát Chất lượng thay Khuôn QC Chuyền TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 30-05-2017
Nhân viên Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị Bảo Trì Sửa Chữa MMTB TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 25-04-2017
Nhân Viên Bảo Trì Sửa Chữa Khuôn Nhựa (Có Kinh Nghiệm) Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 29-03-2017 30-05-2017
Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Đồ Họa Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 30-05-2017
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật ( 2 người ) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 20-05-2016 20-06-2016