Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Đại Diện Thương Mại Kênh B2B làm việc tại Hà Nội Nhân sự - Tân Lực Miền Bắc TP. Hà Nội 14-12-2018 31-03-2019
Nhân Viên Mua Hàng làm việc tại Hà Nội Nhân sự - Tân Lực Miền Bắc TP. Hà Nội 14-12-2018 31-03-2019
Nhân viên kho - làm việc tại Tân Bình Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Quản lý bán hàng kênh Mỹ phẩm Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Nhân viên bán hàng VPP kênh GT Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Nhân viên bán hàng ( Kênh MT) Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Nhân viên giao hàng làm việc tại Tân Bình Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-01-2019