Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhóm Trưởng CNC Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 17-04-2018 17-05-2018
Nhân Viên Nhãn Hàng (Marketing) Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 17-04-2018 17-05-2018
Nhân Viên Hỗ Trợ Nghiên Cứu Thí Nghiệm Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 02-03-2018 27-04-2018
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 05-01-2018 09-05-2018
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Xưởng Đầu Bút TP. Hồ Chí Minh 25-12-2017 27-04-2018
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài (Giỏi Tiếng Anh) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Nước Ngoài (Thái Lan/ Myanmar...) 20-12-2017 16-04-2018
Nhân Viên Đo Kiểm Chất Lượng (R&D) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 02-02-2018 27-04-2018