Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Cnc Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 08-06-2018 08-07-2018
Ktv Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị TP. Hồ Chí Minh 19-05-2018 19-06-2018
Công Nhân Đứng Máy Xưởng Sản Xuất TP. Hồ Chí Minh 14-05-2018 15-06-2018
Nhóm Trưởng CNC Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 17-04-2018 30-06-2018
Nhân Viên Giám Sát Chất Lượng Quốc Tế (Ngành May Mặc - Balo Túi Xách) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 02-05-2018 20-06-2018
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài (Giỏi Tiếng Anh) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Nước Ngoài (Thái Lan/ Myanmar...) 20-12-2017 16-06-2018
Nhân Viên Đo Kiểm Chất Lượng (R&D) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 02-02-2018 30-06-2018