Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Tổ Trưởng Điện - Tự Động Hóa Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 15-01-2019 28-02-2019
Thư ký banTổng Giám Đốc Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 20-12-2018 30-01-2019
Trưởng Phòng Chuỗi Cung Ứng - làm việc tại Hà Nội Nhân sự - Tân Lực Miền Bắc TP. Hà Nội 14-12-2018 28-02-2019
Đại Diện Thương Mại Kênh QC - làm việc tại Hà Nội Nhân sự - Tân Lực Miền Bắc TP. Hà Nội 14-12-2018 31-01-2019
Đại Diện Thương Mại Kênh B2B làm việc tại Hà Nội Nhân sự - Tân Lực Miền Bắc TP. Hà Nội 14-12-2018 31-01-2019
Nhân Viên Mua Hàng làm việc tại Hà Nội Nhân sự - Tân Lực Miền Bắc TP. Hà Nội 14-12-2018 31-01-2019
Nhân viên kho - làm việc tại Tân Bình Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018