Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN TỔNG HỢP TIẾNG HÀN Dự Án Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh 06-04-2019 31-05-2019
Nhân viên Kiểm Nghiệm Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 05-04-2019 31-05-2019
Chuyên viên Trưng bày Marketing - Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 01-04-2019 31-05-2019
NHÂN VIÊN SỰ KIỆN Marketing - Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 29-03-2019 31-05-2019
QUÁN LÝ TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI - KHỐI HỌC ĐƯỜNG Marketing - Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 19-03-2019 31-05-2019
Nhân Viên Duy Trì & Phát Triển Hệ Thống Quản Trị Tập Đoàn Phòng Đảm Bảo Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 18-03-2019 31-05-2019
Nhân viên Tuyển Dung Phòng Nhân Sự TP. Hồ Chí Minh 15-03-2019 31-05-2019