Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 07-11-2017 07-12-2017
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 12-10-2017 12-11-2017
NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU BÚT (Ngành Cơ Khí) Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 28-09-2017 28-10-2017
GIÁM SÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG (NƯỚC NGOÀI) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 13-09-2017 13-10-2017
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH Tài Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh 29-08-2017 29-09-2017
Nhân Viên Đánh Giá - Auditor Phòng Đảm Bảo Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 18-08-2017 30-11-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài (Giỏi Tiếng Hoa) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 26-07-2017 25-08-2017