Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Kế Toán Thanh Toán Tài Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh 13-07-2017 13-08-2017
Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Trung) Mua Hàng TP. Hồ Chí Minh 15-06-2017 10-08-2017
Nhân Viên Lắp Ráp Khuôn Ép Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 12-06-2017 01-07-2017
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 15-07-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Thái Lan 01-06-2017 31-07-2017
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC) làm việc tại Long Thành Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 27-06-2017 16-07-2017
Nhân viên Bảo vệ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 30-05-2017 20-08-2017