Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Hóa Nghiệm Phòng Nano TP. Hồ Chí Minh 21-02-2018 21-03-2018
Nhân Viên Giám Sát Chất Lượng Quốc Tế Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 08-02-2018 31-03-2018
NHÂN VIÊN GIAO NHẬN VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 05-01-2018 28-02-2018
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Xưởng Đầu Bút TP. Hồ Chí Minh 25-12-2017 28-02-2018
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài (Giỏi Tiếng Anh) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Nước Ngoài (Thái Lan/ Myanmar...) 20-12-2017 28-02-2018
Nhân viên vận hành máy phụ trợ Xưởng Đầu Bút TP. Hồ Chí Minh 13-12-2017 28-02-2018
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Ép Nhựa Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 01-02-2018 28-02-2018