Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QC) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 26-07-2017 24-08-2017
Kế Toán Giá Thành và Tài Sản Cố Định Tài Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh 24-07-2017 24-08-2017
Nhân Viên Lắp Ráp Khuôn Ép Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 12-06-2017 15-08-2017
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 15-07-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài (Giỏi Tiếng Hoa) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 26-07-2017 25-08-2017
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC) làm việc tại Long Thành Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 27-06-2017 16-07-2017
Nhân viên Bảo vệ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 30-05-2017 20-08-2017