Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KIỂM TOÁN NỘI BỘ Kiểm Toán Nội Bộ TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 03-08-2019
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tài Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 03-08-2019
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KỸ THUẬT Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 03-08-2019
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Dự Án Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 03-08-2019
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Phòng Nhân Sự TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 03-08-2019
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Nước Ngoài (Thái Lan/ Myanmar...) 03-07-2019 03-08-2019
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KHUÔN ÉP NHỰA Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 03-08-2019