Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài Mua Hàng TP. Hồ Chí Minh 12-06-2017 15-07-2017
Nhân Viên Lắp Ráp Khuôn Ép Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 12-06-2017 01-07-2017
Nhân Viên Tiếp Thị Xuất Khẩu Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 10-02-2017 28-02-2017
Nhân Viên Đánh Giá - Phòng QA Phòng Đảm Bảo Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 29-03-2017 30-04-2017
Nhân viên Thiết kế Đồ Họa - Dự Án Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 30-05-2017
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 30-06-2017
Tổ trưởng Kỹ thuật Khuôn ép nhựa Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 10-02-2017