Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
CÔNG NHÂN GIAO NHẬN (NANO) Phòng Nano TP. Hồ Chí Minh 14-10-2019 30-10-2019
NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (NANO) Phòng Nano TP. Hồ Chí Minh 10-09-2019 31-10-2019
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NHÀ CUNG ỨNG BALÔ/CẶP SÁCH Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 13-08-2019 30-09-2019
CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY SẢN XUẤT Xưởng Sản Xuất TP. Hồ Chí Minh 08-08-2019 30-09-2019
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tài Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 30-09-2019
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Phòng Nhân Sự TP. Hồ Chí Minh 08-08-2019 30-09-2019
GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 13-08-2019 30-09-2019