Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
QUÁN LÝ TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI - KHỐI HỌC ĐƯỜNG Marketing - Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 19-03-2019 19-04-2019
Nhân Viên Duy Trì & Phát Triển Hệ Thống Quản Trị Tập Đoàn Phòng Đảm Bảo Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 18-03-2019 18-04-2019
Nhân viên Tuyển Dung Phòng Nhân Sự TP. Hồ Chí Minh 15-03-2019 15-03-2019
NHÂN VIÊN TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI Marketing - Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019 31-03-2019
GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019 31-03-2019
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIẾNG HOA/ TIẾNG ANH Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Nước Ngoài (Thái Lan/ Myanmar...) 28-02-2019 31-03-2019
Nhân Viên Điện Tự Động Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 18-02-2019 31-03-2019