Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật (Sản Phẩm) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 01-11-2018 30-11-2018
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm - Phòng R&D Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 01-11-2018 30-11-2018
Nhân Viên Vận Hành Máy Cơ Khí Chính Xác Xưởng Đầu Bút TP. Hồ Chí Minh 11-08-2018 20-11-2018
Quản Lý Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị TP. Hồ Chí Minh 11-08-2018 20-11-2018
Nhân Viên Dự Án (Xuất Khẩu) Phòng Dự Án TP. Hồ Chí Minh 08-08-2018 20-11-2018
Nhân viên Kinh doanh (OEM) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 08-08-2018 20-11-2018
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Ép Nhựa Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 25-09-2018 20-11-2018