Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Hoàn Thiện Lắp Ráp Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 08-02-2017 08-03-2017
Nhân Viên Gia Công - Hàn Tig Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 08-02-2017 08-03-2017
Nhân Viên Đo Kiểm Chất Lượng Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 08-02-2017 30-05-2017
Nhân Viên Tiếp Thị Xuất Khẩu Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 10-02-2017 28-02-2017
Nhân Viên Đánh Giá - Phòng QA Phòng Đảm Bảo Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 29-03-2017 30-04-2017
Nhân viên Thiết kế Đồ Họa - Dự Án Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 30-05-2017
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 30-05-2017