Ngày đăng 06:06 PM 03/05/2017

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Viêt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết hoạt động thực hiện Cuộc vận động trong năm 2016. Thiên Long là một trong số 36  tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động năm 2016.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2016 , cuộc vận động còn ghi dấu đậm nét ở lĩnh vực quảng bá hàng Việt, công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển phân phối, mở rộng mạng lưới kinh doanh  khuyến khích sử dụng hàng Việt, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, kết hợp triển khai các chương trình bình ổn thị trường, khuyến khích sử dụng hàng Việt. 


Thiên Long là một trong số 36  tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016. 

Thiên Long được khen thưởng khi tham gia “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vì đã đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh nhằm phục tốt nhất người tiêu dùng trong nước.

Theo Thiên Long, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ… nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đảm bảo sức cạnh tranh, ngày càng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang hướng dần đến mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm có sức cạnh tranh tốt hơn để người Việt Nam ưu tiên và tự hào sử dụng hàng Việt Nam. 

Bình luận
Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Tin khác