Ngày đăng 01:32 PM 23/05/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viên, trường Cao đẳng, Trung cấp về việc phối hợp tổ chức chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục".

Xem chi tiết Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức "Tri thức trẻ vì giáo dục" tại đây

Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long tổ chức nhằm động viên, cổ vũ, tạo môi trường để thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước, tạo cơ hội để tuyên truyền, ứng dụng, nhân rộng các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Họp báo chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục diễn ra vào tháng 4/2016. 

Chương trình sẽ trao giải thưởng cho cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đối tượng tham gia: Cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người, là công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống ở trong nước, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng) có các công trình, sáng kiến đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Nội dung công trình, sáng kiến: Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Về tiêu chí, công trình, sáng kiến chưa từng được công bố bởi cá nhân, tổ chức nào khác; phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn; không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009.

Các cá nhân, nhóm tác giả: gửi bản thuyết minh (hoặc hiện vật) công trình, sáng kiến qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức Chương trình.

Thời hạn gửi: Trước ngày 30/9/2016. Thời gian bình chọn trên mạng Internet từ ngày 5/10 đến ngày 20/10/2016.

Thời gian chấm và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết trước ngày 5/11/2016. Thời gian tổ chức chung kết, tổng kết và trao giải dịp 20/11/2016.

Hồ sơ xét chọn ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả; tên công trình, sáng kiến; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tạo. Ban Tổ chức không gửi lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những hồ sơ phạm quy, gửi không đúng quy trình.

 

Theo Bộ GD&ĐT

Bình luận
Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Tin khác