Thông điệp của Chủ Tịch HĐQT - V
Thien Long Group

Kính thưa Quý vị cổ đông, Đối tác và toàn thể CBCNV,

Chúng ta vừa trải qua một năm 2017 với bức tranh kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng. Tăng trưởng GDP năm 2017 duy trì ở mức cao 6,81%, trong khi chỉ số CPI được kiểm soát tốt ở mức 3,53%, cán cân thương mại thặng dư 2,92 tỷ USD, dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục 51,5 tỷ USD tạo điều kiện cho tỷ giá USD/VND duy trì ổn định trong suốt năm qua.

Năm 2017, GDP kinh  tế  toàn  cầu  cũng  đã  tăng  trưởng đến 3%, so với mức 2,4% của năm 2016. Đáng lưu ý là cùng với đà hồi phục của triển vọng kinh tế, giá dầu đã tăng mạnh lên mức trung bình hơn 60 USD/thùng trong năm 2017, kéo theo đà tăng giá của nhiều loại nguyên vật liệu, đặc biệt là hạt nhựa.

Ban lãnh đạo Thiên Long đã luôn chủ động trong công tác dự báo, xây dựng các kịch bản giá để có kế hoạch lưu trữ nguyên vật liệu phù hợp, tăng cường chủ động nguồn cung nguyên vật liệu, tự sản xuất máy móc thiết bị, khuôn mẫu để giảm thiểu rủi ro biến động từ thị trường thế giới; đồng thời không ngừng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để duy trì cân đối nguồn ngoại tệ.

Thông điệp của Chủ Tịch HĐQT - VI
Thien Long Group

Bên cạnh công tác ứng phó với các biến động trên thị trường hàng hóa (nguyên, nhiên liệu) và tỷ giá, HĐQT đã đồng lòng cùng với Ban Điều hành và tập thể CBCNV triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp như: tối ưu hóa sản xuất, chủ động nguyên vật liệu đầu vào, khuôn mẫu, tự động hóa trong sản xuất, kiểm soát chi phí…, góp phần giúp Thiên Long xuất sắc vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó. Cụ thể:

- Doanh thu thuần hợp nhất  năm 2017 của Thiên Long  tăng mạnh 15,5% so với  năm 2016, lên mức 2.497,4 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
- LNST đạt 268,1 tỷ đồng, tăng trưởng 11,7%  so với năm trước và hoàn thành 101% kế hoạch.
Không chỉ thực hiện tốt các giải pháp điều hành ngắn hạn, Ban lãnh đạo Thiên Long đã có một năm 2017 làm việc tích cực, tâm huyết với nhiều hoạt động phục vụ tầm nhìn chiến lược. Đó là:

1. Hoàn thiện cơ cấu nhân sự lãnh đạo, hệ thống quản trị, tiếp tục nhất quán các chính sách thu hút nhân tài, tăng cường phân quyền, tăng tính chủ động và sáng tạo của Ban điều hành để phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng mới của Thiên Long.

2. Hoàn thành mở rộng Nhà máy Nam Thiên Long để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thị trường; triển khai các dự án tăng cường năng lực sản xuất, từng bước chủ động nguyên vật liệu đầu vào, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

3. Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước, bao gồm thực hiện dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý chuỗi phân phối (phần mềm DMS) và triển khai dự án Thương mại điện tử (www.flexoffice.com).

Thông điệp của Chủ Tịch HĐQT - VII
Thien Long Group

Với những chiến lược và quyết sách kịp thời của Ban lãnh đạo, với sự đồng lòng, chia sẻ, gắn kết nhất trí như một khối thống nhất, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi của toàn thể CBCNV, chúng ta đang cùng nhau nỗ lực “Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới”, đúng với Tầm Nhìn của Thiên Long mà HĐQT đã phê duyệt trong năm 2017.

Trong hành trình của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội hợp tác với mọi khách hàng, đối tác, cổ đông…trong và ngoài nước để đưa Thiên Long lên tầm cao mới.

Xin trân trọng cám ơn và kính chào.

Cô Gia Thọ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ