Chính sách tích hợp
Thien Long group

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Với  định hướng dẫn đầu thị trường về văn phòng phẩm tại Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long cam kết :

 Cung cấp bút viết, dụng cụ văn phòng, dụng cụ học sinh và dụng cụ mỹ thuật với chất lượng cao và ổn định cho khách hàng; đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

 Tuân thủ yêu cầu của các tiêu chuẩn Quốc tế: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; SA8000 và ISO/IEC 17025, các yêu cầu luật định liên quan cũng như các yêu cầu mà Tập đoàn Thiên Long áp dụng.

 Tạo dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo an ninh, vệ sinh lao động, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và tai nạn lao động trong khả năng, trình độ công nghệ và nguồn lực có thể.

 Thực hiện, duy trì và cả tiến thường xuyên hệ thống quản lý tích hợp đang áp dụng.