Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
GIÁM SÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG (NƯỚC NGOÀI) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 13-09-2017 13-10-2017
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH Tài Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh 29-08-2017 29-09-2017
Nhân Viên Đo Kiểm Chất Lượng nhóm Sản phẩm Văn phòng phẩm Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 08-02-2017 31-12-2017
Nhân viên Bảo vệ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 20-11-2017 20-12-2017
Nhân viên Kiểm soát An toàn Sản phẩm Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 03-10-2017 31-12-2017
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật ( 2 người ) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 20-05-2016 20-06-2016