Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật (Sản Phẩm) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 11-02-2019 26-04-2019
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Ép Nhựa Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 04-03-2019 04-04-2019
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị TP. Hồ Chí Minh 01-03-2019 01-04-2019
Nhân viên vận hành máy phụ trợ Xưởng Đầu Bút TP. Hồ Chí Minh 01-03-2019 01-04-2019
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 02-01-2019 15-03-2019
Nhân Viên Đo Kiểm Chất Lượng - R&D Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 27-12-2018 20-03-2019
Nhân Viên Truyền thông Kỹ thuật số Marketing - Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 13-02-2019 13-03-2019