Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 12-10-2017 16-04-2018
Nhân Viên EDM & Cắt Dây Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 16-04-2018 30-05-2018