Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật ( 2 người ) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 20-05-2016 20-06-2016