Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 05-04-2019 31-05-2019
Nhân Viên Gia Công Máy Cơ Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 25-03-2019 31-05-2019