Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 01-06-2017 20-07-2017
Giám Sát Viên Chất Lượng Nước Ngoài Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 31-01-2017
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC) làm việc tại Long Thành Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 27-06-2017 16-07-2017
Nhân viên Bảo vệ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 30-05-2017 01-07-2017
Nhân Viên Chứng Từ (Xuất Khẩu) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 01-06-2017 30-06-2017
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 01-06-2017 20-07-2017
Nhân Viên Kiểm tra Chất Lượng (Làm việc tại KCN Long Thành) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
30-05-2017 30-06-2017