Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 02-02-2018 16-04-2018
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 12-10-2017 16-04-2018
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU BÚT (Ngành Cơ Khí) Xưởng Đầu Bút TP. Hồ Chí Minh 01-03-2018 30-04-2018
Nhân Viên EDM & Cắt Dây Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 16-04-2018 15-05-2018