Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN PHAY TIỆN CNC Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 03-08-2019