Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Quản Lý Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử Phát Triển Kinh Doanh Nội Địa TP. Hồ Chí Minh 01-08-2018 31-08-2018
Tổ Trưởng Thiết Kế Kỹ Thuật (Phòng R&D) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 01-08-2018 31-08-2018
Công Nhân Đứng Máy Xưởng Sản Xuất TP. Hồ Chí Minh 10-07-2018 31-07-2018
Nhân Viên Nhãn Hàng (Marketing) Marketing - Tiếp Thị TP. Hồ Chí Minh 17-04-2018 13-08-2018
Kỹ sư cơ khí - Đo Kiểm Chất Lượng (R&D) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 31-07-2018 31-08-2018
Tài xế xe du lịch Phòng Hành Chánh Long Thành, Đồng Nai
TP. Hồ Chí Minh
11-08-2018 31-08-2018
Nhân Viên Tiếp Thị Xuất Khẩu Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 11-08-2018 31-08-2018