Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 02-02-2018 30-06-2018
Nhân Viên EDM & Cắt Dây Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 16-04-2018 30-06-2018