Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân viên kho - làm việc tại Tân Bình Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Quản lý bán hàng kênh Mỹ phẩm Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Nhân viên bán hàng VPP kênh GT Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Nhân viên bán hàng ( Kênh MT) Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-12-2018
Nhân viên giao hàng làm việc tại Tân Bình Nhân sự - Tân Lực Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 12-12-2018 31-01-2019
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật (Sản Phẩm) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 21-01-2019 28-02-2019
Nhân viên Kinh doanh (OEM) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 01-11-2018 25-12-2018