Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Phòng Dự Án TP. Hồ Chí Minh 01-10-2018 31-10-2018