Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm - Phòng R&D Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 01-11-2018 25-12-2018
Nhân Viên Vận Hành Máy Cơ Khí Chính Xác Xưởng Đầu Bút TP. Hồ Chí Minh 30-11-2018 31-12-2018
Nhân viên Kinh doanh (OEM) Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 01-11-2018 25-12-2018
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Ép Nhựa Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 01-11-2018 25-12-2018
Nhân Viên Phay CNC Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 01-12-2018 31-12-2018
Nhân Viên Đo Kiểm Chất Lượng (QC cơ khí) Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 01-12-2018 31-12-2018
Nhân Viên Gia Công - Hàn Tig Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 01-11-2018 31-12-2018