Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân viên Tuyển Dung Phòng Nhân Sự TP. Hồ Chí Minh 15-03-2019 30-04-2019
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIẾNG HOA/ TIẾNG ANH Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế Nước Ngoài (Thái Lan/ Myanmar...) 28-02-2019 30-04-2019
Nhân Viên Điện Tự Động Xưởng Chế Tạo Máy TP. Hồ Chí Minh 18-02-2019 31-03-2019
Trưởng phòng Dự án Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 20-02-2019 20-03-2019
Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Bảo Trì Sửa Chữa Hệ Thống Nhà Máy TP. Hồ Chí Minh 01-03-2019 30-04-2019
Thư ký banTổng Giám Đốc Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 20-12-2018 30-01-2019
Trưởng Phòng Chuỗi Cung Ứng - làm việc tại Hà Nội Nhân sự - Tân Lực Miền Bắc TP. Hà Nội 14-12-2018 31-03-2019