Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật Phòng R&D TP. Hồ Chí Minh 01-09-2016 01-03-2017
Tổ trưởng Kỹ thuật Khuôn ép nhựa Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 10-02-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 28-02-2017
Giám Sát Viên Chất Lượng Nước Ngoài Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 31-01-2017
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 30-05-2017
Nhân viên Bảo vệ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 25-04-2017
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 15-09-2016 30-09-2016