Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
Tổ trưởng Kỹ thuật Khuôn ép nhựa Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 10-02-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nước Ngoài Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 28-02-2017
Giám Sát Viên Chất Lượng Nước Ngoài Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 31-01-2017
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 10-03-2017
Nhân viên Bảo vệ Phòng Hành Chánh TP. Hồ Chí Minh 05-01-2017 10-03-2017
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 15-09-2016 30-09-2016
Nhân Viên Gia Công - Phay Cơ Xưởng Khuôn TP. Hồ Chí Minh 20-02-2017 31-03-2017