Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Bảo Trì Sửa Chữa Hệ Thống Nhà Máy TP. Hồ Chí Minh 07-01-2020 10-02-2020
CÔNG NHÂN GIAO NHẬN (NANO) Phòng Nano TP. Hồ Chí Minh 14-10-2019 30-10-2019
NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (NANO) Phòng Nano TP. Hồ Chí Minh 10-09-2019 31-10-2019
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NHÀ CUNG ỨNG BALÔ/CẶP SÁCH Phòng Kiểm Soát Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh 13-08-2019 30-09-2019
CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY SẢN XUẤT Xưởng Sản Xuất TP. Hồ Chí Minh 08-08-2019 30-09-2019
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tài Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh 03-07-2019 30-09-2019
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Phòng Nhân Sự TP. Hồ Chí Minh 08-08-2019 30-09-2019