Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban: Phòng R&D
Ngày đăng: 25-05-2017
Ngày hết hạn: 10-08-2017

Mô tả công việc

•Thường xuyên thu thập và cập nhật thông tin mới từ các lĩnh vực có liên quan nhằm nâng cao kiến thức và phục vụ cho công việc nghiên cứu.

•Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu và đảm bảo chất lượng sản phẩm nghiên cứu theo định hướng, kế hoạch, dự án, … và theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

•Thực hiện nghiên cứu, kiểm tra, đề xuất nguyên vật liệu (NVL) sử dụng cho sản phẩm mới (SPM), sản phẩm cải tiến (SPCT) theo yêu cầu và định hướng nghiên cứu của dự án thuộc lĩnh vực hóa học.

•Tìm kiếm NVL mới từ các nhà cung cấp bên ngoài để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của SPM và NVL khác nhau để cải tiến về giá thành hoặc chất lượng cho các sản phẩm đang sản xuất đại trà.

•Thực hiện, theo dõi và kiểm soát chất lượng SPM và SPCT trong quá trình sản xuất thử.

•Xây dựng và trình mẫu chuẩn cho cấp trên xem xét.

•Đề xuất biện pháp xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến chất lượng của SPM, SPCT.

•Thực hiện chương trình trình chiếu giới thiệu đặc tính SPM, sự thay đổi khi cải tiến sản phẩm gửi cho các phòng ban liên quan.

•Thực hiện mẫu, nghiên cứu, kiểm tra và đề xuất NVL sử dụng theo yêu cầu của Phòng OEM Xuất khẩu thuộc Khối Phát triển Kinh doanh Quốc tế trong phạm vi phụ trách.

•Theo dõi và thống kê các định mức liên quan đến SPM, SPCT, NVL, … trong phạm vi phụ trách.

•Cung cấp các thông tin liên quan đến SPM, SPCT cho các phòng ban khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

•Kiểm soát, cập nhật đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm do mình phụ trách đúng thủ tục và quy định.

•Soát xét tài liệu, hồ sơ liên quan đến SPM, SPCT khi có thông tin thay đổi.

•Đề xuất, đóng góp ý kiến liên quan đến công việc đang phụ trách.

•Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để phục vụ cho mục đích đảm bảo sản xuất sản phẩm có chất lượng.

Yêu cầu công việc

•Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Vật Liệu, Hóa Nhựa, Ưu tiên trường Khoa học tự nhiên và Bách Khoa

•Có kỹ năng làm việc trong Phòng thí nghiệm;

•Có khả năng nghiên cứu, suy luận, phân tích, giải quyết vấn đề;

•Có khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng ngắn gọn, chính xác.

•Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương.

•Có kiến thức căn bản về đầu bút, mực, các sản phẩm văn phòng phẩm;

•Ưu tiên đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Hóa Vật Liệu

•Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Nộp hồ sơ tuyển dụng

Liên hệ:

Anh Vũ Phương

Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân.

Điện thoại: 84 28 37505555 - 152 Fax: 84 28 37505577

Email: phuong.tv@thienlongvn.com

Nhấn Esc tắt cửa sổ này