Ban lãnh đạo Thiên Long quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần và vật chất của toàn thể CB-CNV làm việc tại tập đoàn và điều này được thể hiện ngay trong mục tiêu chiến lược của Tập đoàn: 'Trở thành một trong những Công ty có môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động”.

Tại Thiên Long mỗi CB-CNV đều có cơ hội thể hiện và phát huy hết năng lực của mình, đều có quyền ứng cử vào các vị trí cao hơn khi Tập đoàn tuyển dụng nội bộ. Công tác đào tạo hằng năm cho CB-CNV cũng được Tập đoàn đầu tư với chi phí lớn.

Môi trường làm việc an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp thông qua việc Tập đoàn áp dụng Hệ thống Quản lý Tích Hợp gồm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/IEC 17025. Nhà xưởng được đầu tư xây dựng mới, sạch sẽ, thông thoáng với dây chuyền máy móc và trang thiết bị hiện đại.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn tập trung vào:

• Định biên, đào tạo đội ngũ kế thừa và nâng cao tay nghề, trình độ của đội ngũ công nhân, nhân viên.

• Xây dựng sự phối hợp tốt trong tác nghiệp giữa các bộ phận, thúc đẩy sáng tạo, tăng năng suất lao động.

• Tăng cường phúc lợi tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên.

Hàng năm Tập đoàn tổ chức các chương trình giao lưu, tham quan nghỉ mát cho toàn thể CB-CNV; tổ chức chương trình “Bàn tay vàng” cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất thể hiện tài năng và được khen thưởng hàng tháng bằng hiện vật hoặc hiện kim; tổ chức sân chơi thể thao cho CB-CNV vui chơi và giao lưu với các công ty khác; tổ chức chương trình tặng học bổng cho con em của CB-CNV có thành tích học tập giỏi,…

Song song các chính sách trên Tập đoàn còn tạo điều kiện cho mọi CB-CNV có cơ hội sở hữu cổ phần nhằm phát huy tinh thần làm chủ và sự gắn bó.