Cơ hội nghề nghiệp

Với chiến lược trở thành tập đoàn văn phòng phẩm số 1 tại Việt Nam và hàng đầu khu vực, Thiên Long liên tục tìm kiếm những ứng viên xuất sắc vào những vị trí làm việc tại Tập Đoàn theo phương châm: Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, Có tinh thần đồng đội, Chính trực, Quyết thắng và Không sợ thất bại. Tại Thiên Long, mỗi CB-CNV đều có cơ hội thể hiện, phát huy hết năng lực của mình và được tưởng thưởng xứng đáng với thành quả mình mang lại.